อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น CHF

อัตรา: 1.522921893528
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 RUNE = 1.522921893528 CHF

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง