อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น ADA

อัตรา: 6.8679906397924
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น Cardano (ADA)
1 RUNE = 6.8679906397924 ADA

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง