อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น ADA

อัตรา: 11.124705601001
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น Cardano (ADA)
1 RUNE = 11.124705601001 ADA

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง