อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น EUR

อัตรา: 6.295958618012
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น Euro (EUR)
1 RUNE = 6.295958618012 EUR

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง