อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น CNY

อัตรา: 49.800366580846
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 RUNE = 49.800366580846 CNY

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง