อัตราแลกเปลี่ยน XTZ เป็น HKD

อัตรา: 25.198611853288
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 XTZ = 25.198611853288 HKD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง