อัตราแลกเปลี่ยน XTZ เป็น BTC

อัตรา: 0.00010070715695304
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น Bitcoin (BTC)
1 XTZ = 0.00010070715695304 BTC
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง