ระบบแปลง Tezos (XTZ)

อัตรา: 2.40
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น US Dollar (USD)
1 XTZ = 2.40 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง