ระบบแปลง Tezos (XTZ)

เป็น
อัตรา: 1.6169882774
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น US Dollar (USD)
0 XTZ = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง