อัตราแลกเปลี่ยน XTZ เป็น JPY

อัตรา: 335.04083141575
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 XTZ = 335.04083141575 JPY
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง