อัตราแลกเปลี่ยน XTZ เป็น CNY

อัตรา: 21.324114499067
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 XTZ = 21.324114499067 CNY
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง