อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น GBP

อัตรา: 13.225422186025
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น British Pound (GBP)
1 LINK = 13.225422186025 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง