อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น BNB

อัตรา: 0.028448676265676
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น BNB (BNB)
1 LINK = 0.028448676265676 BNB

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง