อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น CAD

อัตรา: 9.9141232466
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 LINK = 9.9141232466 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง