อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น CHF

อัตรา: 7.04271678651
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 LINK = 7.04271678651 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง