อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น EUR

อัตรา: 6.943940544374
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น Euro (EUR)
1 LINK = 6.943940544374 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง