อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น USDC

อัตรา: 7.64
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น USDC (USDC)
1 LINK = 7.64 USDC

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง