อัตราแลกเปลี่ยน LINK เป็น ADA

อัตรา: 37.281555086487
แปลงจาก Chainlink (LINK) เป็น Cardano (ADA)
1 LINK = 37.281555086487 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Chainlink(LINK)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง