อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น TON

อัตรา: 0.00016118065111437
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น Toncoin (TON)
1 BIF = 0.00016118065111437 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง