อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น CHF

อัตรา: 0.00032295443157712
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BIF = 0.00032295443157712 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง