อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น BNB

อัตรา: 0.0000016366669663
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น BNB (BNB)
1 BIF = 0.0000016366669663 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง