อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น INR

อัตรา: 0.029224925561085
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น Indian Rupee (INR)
1 BIF = 0.029224925561085 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง