อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น JPY

อัตรา: 0.054391452831241
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BIF = 0.054391452831241 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง