อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น GBP

อัตรา: 0.00028808516593663
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น British Pound (GBP)
1 BIF = 0.00028808516593663 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง