อัตราแลกเปลี่ยน BIF เป็น AUD

อัตรา: 0.00051343761521024
แปลงจาก Burundian Franc (BIF) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BIF = 0.00051343761521024 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง