อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น GBP

อัตรา: 0.48150700634632
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น British Pound (GBP)
1 AZN = 0.48150700634632 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง