อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น GBP

อัตรา: 0.4535627923966
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น British Pound (GBP)
1 AZN = 0.4535627923966 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง