อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น HKD

อัตรา: 4.5944879977305
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AZN = 4.5944879977305 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง