อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น HKD

อัตรา: 4.5981433673646
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AZN = 4.5981433673646 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง