อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น CHF

อัตรา: 0.53636198476908
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 AZN = 0.53636198476908 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง