อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น BNB

อัตรา: 0.00097580802364111
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น BNB (BNB)
1 AZN = 0.00097580802364111 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง