อัตราแลกเปลี่ยน CHF เป็น AZN

อัตรา: 1.9421187072665
แปลงจาก Swiss Franc (CHF) เป็น Azerbaijan Manat (AZN)
1 CHF = 1.9421187072665 AZN

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง