อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น GBP

อัตรา: 0.008140542108548
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น British Pound (GBP)
1 ALL = 0.008140542108548 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง