อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น JPY

อัตรา: 1.483359308007
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 ALL = 1.483359308007 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง