อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น JPY

อัตรา: 1.5719690177028
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 ALL = 1.5719690177028 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง