อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น CHF

อัตรา: 0.0097232251781000
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 ALL = 0.0097232251781000 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง