อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น AUD

อัตรา: 0.01603637490584
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 ALL = 0.01603637490584 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง