อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น AUD

อัตรา: 0.015428926821353
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 ALL = 0.015428926821353 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง