อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น TON

อัตรา: 0.0017072045769131
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น Toncoin (TON)
1 ALL = 0.0017072045769131 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง