อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น USD

อัตรา: 0.722289
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น US Dollar (USD)
1 MATIC = 0.722289 USD

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง