อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น ADA

อัตรา: 2.1105114157111
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Cardano (ADA)
1 MATIC = 2.1105114157111 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง