อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น CNY

อัตรา: 5.2537757928981
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 MATIC = 5.2537757928981 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง