อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น CHF

อัตรา: 0.64550257118172
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 MATIC = 0.64550257118172 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง