อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น CHF

อัตรา: 0.47354635531997
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 MATIC = 0.47354635531997 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง