อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น CAD

อัตรา: 0.69816261763622
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 MATIC = 0.69816261763622 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง