อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น HKD

อัตรา: 4.1202216130461
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 MATIC = 4.1202216130461 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง