อัตราแลกเปลี่ยน MATIC เป็น HKD

อัตรา: 5.6416498968855
แปลงจาก Polygon (MATIC) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 MATIC = 5.6416498968855 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง