อัตราแลกเปลี่ยน AVAX เป็น USDC

อัตรา: 29.730594611892
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น USD Coin (USDC)
1 AVAX = 29.730594611892 USDC

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง