อัตราแลกเปลี่ยน AVAX เป็น HKD

อัตรา: 226.80613682391
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AVAX = 226.80613682391 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง