อัตราแลกเปลี่ยน AVAX เป็น CAD

อัตรา: 38.387641778661
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 AVAX = 38.387641778661 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง