อัตราแลกเปลี่ยน AVAX เป็น CNY

อัตรา: 195.59686591909
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 AVAX = 195.59686591909 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง