อัตราแลกเปลี่ยน AVAX เป็น GBP

อัตรา: 24.151993871906
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น British Pound (GBP)
1 AVAX = 24.151993871906 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง