อัตราแลกเปลี่ยน XDC เป็น TON

อัตรา: 0.020113114754098
แปลงจาก XDC Network (XDC) เป็น Toncoin (TON)
1 XDC = 0.020113114754098 TON

Get Free Account to Buy / Sell XDC Network(XDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง