อัตราแลกเปลี่ยน XDC เป็น HKD

อัตรา: 0.38277508981742
แปลงจาก XDC Network (XDC) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 XDC = 0.38277508981742 HKD

Get Free Account to Buy / Sell XDC Network(XDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง