อัตราแลกเปลี่ยน XDC เป็น CHF

อัตรา: 0.030832282197931
แปลงจาก XDC Network (XDC) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 XDC = 0.030832282197931 CHF

Get Free Account to Buy / Sell XDC Network(XDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง