อัตราแลกเปลี่ยน XDC เป็น GBP

อัตรา: 0.038653249067319
แปลงจาก XDC Network (XDC) เป็น British Pound (GBP)
1 XDC = 0.038653249067319 GBP

Get Free Account to Buy / Sell XDC Network(XDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง