อัตราแลกเปลี่ยน XDC เป็น EUR

อัตรา: 0.044783718124818
แปลงจาก XDC Network (XDC) เป็น Euro (EUR)
1 XDC = 0.044783718124818 EUR

Get Free Account to Buy / Sell XDC Network(XDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง