อัตราแลกเปลี่ยน USDC เป็น HKD

อัตรา: 7.8102968459
แปลงจาก USDC (USDC) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 USDC = 7.8102968459 HKD

Get Free Account to Buy / Sell USDC(USDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง